۸ تیر , ۱۳۹۲
دسته بندی: راهنمای تایید ترجمه رسمی
gho

“ترجمه شناسنامه” * مراجعه‌کننده باید املای انگلیسی مورد نظر اسامی مندرج در شناسنامه را در زمان تحویل شناسنامه قید نماید. * ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم‌خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تایید است. * شناسنامه‌های قدیمی فاقد اعتبار و غیر قابل ترجمه هستند؛ مگر این که صاحب آن فوت نموده و […]

ادامه مطلب
مدیر سایت
بدون دیدگاه