۸ تیر , ۱۳۹۲
دسته بندی: آدرس و شماره تلفن وزارتخانه ها
dddd

۱- وزارت آموزش و پرورش / خ امام خمینی خ سی تیر / ۸۸۱۷۲۱۲۲ ۲- وزارت امور اقتصادی و دارائی / خ باب همایون خ صور اسرافیل / ۳۳۱۱۰۰۴۰-۳۳۹۱۲۴۷۵ ۳- وزارت امور خارجه /  خ امام خمینی باغ ملی / ۳۲۴۰۱-۳۲۱۱ ۴- وزارت بازرگانی /  خ ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر / ۸۸۸۹۳۶۲۰-۸۸۸۹۳۶۱۲ ۵- وزارت بهداشت و درمان /  تقاطع […]

ادامه مطلب
مدیر سایت
بدون دیدگاه